Diákok és Tanárok a Fenntarthatóságról
— Kutatási Program

2020. október 5. - november 10.

Kedves Diákok!

Kérjük, legyetek részesei az első országos fenntarthatóságról szóló kutatásnak! Tudni szeretnénk, mi a véleményetek a világunkról, mit gondoltok a fenntarthatóságról, Ti mi tesztek azért, hogy egészségesebb és szebb legyen az a környezet, amelyben élünk.

2020. október 5. és november 10. között töltsétek ki a kérdőívet, a kitöltés kb. 10 percet vesz igénybe. Az online kérdőív kitöltése teljesen anonim, okostelefonon, tableten, laptopon és asztali számítógépen is kitölthető. A kérdéseket több egyetem szakértője állította össze, az eredményeket is ők dolgozzák fel.

Köszönjük, hogy válaszaitokkal Ti is segítitek egy kicsit jobbá tenni a világot!

A diákoknak szóló kérdőív kitöltési ideje lejárt. 2020. november 10-ig 11.500 fő töltötte ki a kérdőívet. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a kérdőív kitöltésével hozzájárultak a fenntarthatóságról szóló kutatáshoz. A beérkezett válaszok feldolgozása és kiértékelése elkezdődött. Az első gyorsjelentés eredményeit itt a honlapon néhány héten belül közzé tesszük.

Kedves Pedagógusok!

Kérjük, népszerűsítsék tanítványaik körében a diákoknak készült kérdőívet! Amennyiben Önök is szeretnék megosztani velünk gondolataikat és tapasztalataikat a fenntarthatóságról, 2020. november 6. és november 30. között szánjanak néhány percet a 2020. évi Fenntarthatósági Témahét keretében, a PontVelem Nonprofit Kft. szakemberi által összeállított kérdőív kitöltésére, amely a Fenntarthatósági Témahét weboldalán lesz elérhető. Együttműködésüket előre is köszönjük.

A kutatásról

A kutatás a 2020. október 5. és 9. között meghirdetésre kerülő Fenntarthatósági Témahét keretében zajlik, amelynek projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, kiemelt támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, szervezője a PontVelem Nonprofit Kft.

A kutatás hagyományteremtő szándékkal, 2020-ban kísérleti jelleggel valósul meg. A 2020. év tapasztalatait figyelembe véve a kutatás a tervek szerint a jövőben a Fenntarthatósági Témahét keretében minden évben megszervezésre kerül. A 2020. évre tervezett kutatás online kérdőívek és fókuszcsoportos interjúk formájában valósul meg. A kutatás módszertanát és az eredmények feldolgozását több hazai egyetem és szervezet biztosítja.

A kutatásban részt vevő szakmai szervezetek

A kutatás célja

A tervezett kutatás a diákoknak és tanáraiknak a fenntarthatóságról alkotott véleményét kívánja felmérni: mit gondolnak róla, mit tesznek, mit tennének érte, a fenntarthatóság fogalomkörön belül hova helyezik a hangsúlyt, mi foglalkoztatja őket. A kutatás célja továbbá a Fenntarthatósági Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett tapasztalatainak felmérése is. A kutatás kiemelt célcsoportjai a 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás diákok illetve bármely általános- és középiskolában oktató pedagógus.

Kutatásmódszertan

A 2020. évre tervezett kutatás 2 lépcsőben valósul meg:

1. Online kérdőívek kitöltése

1.1. Diákoknak okostelefonról és egyéb digitális okoseszközről elérhető kérdőív segítségével

A maximum 10 perc kitöltési idővel kitölthető online kérdőív az alábbi kérdésekre irányul:

  • milyen környezeti problémákat ismer,
  • mit gondol a fenntarthatóságról,
  • jelenleg mit tesz és a jövőben mit tenne a fenntarthatóságért,
  • milyen tapasztalatai voltak a diáknak a Témahéten,

A kérdőívben személyazonosításra nem alkalmas, alapvető demográfiai és szocioökonómiai adatok (iskola OM azonosítója, lakhely irányítószáma, nem, születési év) kerülnek bekérésre.

1.2. Tanároknak a Témahetet követően összeállított pedagógus-kérdőívvel

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, az adatok feldolgozására kizárólag az iskola OM azonosítóját kell megadni.

2. Fókuszcsoportos interjúk

  • 15 helyszínen, helyszínenként a Témahéten részt vevő 10-15 diákkal
  • 15 helyszínen, helyszínenként a Témahéten részt nem vevő 10-15 diákkal

A fókuszcsoportos interjúk lebonyolításában a kutatásra felkért pedagógusok vesznek részt, amelyhez részletes ismertetőt kaptak, valamint kutatás-módszertani és kutatásetikai felkészítésben részesültek. Ezek a pedagógusok kutatási munkájukat be tudják építeni a mester-/kutatópedagógusi portfóliójukba, illetve hozzáférést kapnak a kutatási adatokhoz is.

Az eredmények kiértékelése, publikálása

A kutatás adatait, az online kérdőívek és a fókuszcsoportos interjúk eredményeit a kutatásban résztvevő szakmai szervezetek dolgozzák fel előre koordinált módon. A kutatási eredmények hazai és nemzetközi oktatásirányítási és tudományos fórumokon kerülnek publikálásra.

Adatvédelem és kutatásetika

A kutatás a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések maximális betartásával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai Bizottságának 2020/162. számú etikai engedélye alapján zajlik.