Diákok és Tanárok a Fenntarthatóságról
— Kutatási Program

2021. április 19. - május 31.

Kedves Diákok!

Vegyetek részt egy fenntarthatóságról szóló kutatásban! Arra szeretnénk választ kapni, hogy mi a véleményetek a világról, Ti mit tesztek azért, hogy egészségesebb és szebb legyen az a környezet, amelyben éltek.
A kérdőív kitöltése kb. 8-10 percet vesz igénybe.

A kérdőívet 2021. április 19. és május 31. között lehet kitölteni.

Kedves Pedagógusok!

Kérjük, népszerűsítsék tanítványaik körében a diákoknak készült kérdőívet! Amennyiben Önök is szeretnék megosztani velünk gondolataikat és tapasztalataikat a fenntarthatóságról, 2021. május 3-31. között szánjanak néhány percet a 2021. évi Fenntarthatósági Témahét keretében, a PontVelem Nonprofit Kft. szakemberei által összeállított kérdőív kitöltésére. Együttműködésüket előre is köszönjük.

A kutatás célja

A kutatás a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében, az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakmai vezetésével, a Fenntarthatósági Témahét keretében zajlik. A Témahét projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, kiemelt támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, szervezője a PontVelem Nonprofit Kft.

A kutatás a diákok és tanárok fenntarthatóságról alkotott véleményét kívánja felmérni, kiemelt célcsoportja a 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás diákok illetve bármely általános- és középiskolában oktató pedagógus. A kutatás célja továbbá a Fenntarthatósági Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett tapasztalatainak felmérése is. A kutatás online kérdőívek segítségével zajlik.

A kutatásban részt vevő szakmai szervezetek

Kutatásmódszertan

A 2021. évre tervezett kutatás 2 lépcsőben valósul meg:

1. Diákoknak okostelefonról és egyéb digitális okoseszközről elérhető kérdőív segítségével

A maximum 10 perc kitöltési idővel kitölthető online kérdőív az alábbi kérdésekre irányul:

  • milyen környezeti problémákat ismer,
  • mit gondol a fenntarthatóságról,
  • jelenleg mit tesz és a jövőben mit tenne a fenntarthatóságért,
  • milyen tapasztalatai voltak a diáknak a Témahéten.

A kérdőívben személyazonosításra nem alkalmas, alapvető demográfiai és szocioökonómiai adatok kerülnek bekérésre.

2. Tanároknak a Témahetet követően összeállított pedagógus-kérdőívvel

A maximum 10 perc kitöltési idővel kitölthető kérdőív kitöltése önkéntes és anonim.

Kutatási program 2020.

A kutatás hagyományteremtő szándékkal, 2020-ban kísérleti jelleggel valósult meg. A kutatás három fő részből állt: a diákok körében végzett online kérdőíves kutatásból, a diákokkal készült fókuszcsoportos interjúkból, és a tanárok körében végzett online kérdőíves kutatásból.

Az eredmények kiértékelése, publikálása

A kutatás adatait, az online kérdőívek és a fókuszcsoportos interjúk eredményeit a kutatásban résztvevő szakmai szervezetek dolgozták fel előre koordinált módon. A kutatási eredmények hazai és nemzetközi oktatásirányítási és tudományos fórumokon kerülnek publikálásra.

Az alábbi kutatási jelentések a 2020. évi kutatás fő eredményeit mutatják be.

Adatvédelem és kutatásetika

2020-ban a kutatás a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések maximális betartásával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai Bizottságának 2020/162. számú etikai engedélye alapján zajlott.