Diákok és Tanárok a FenntarthatóságrólKutatási Program 2022

Kutatási program 2022

A 2022-es diák kérdőíves kutatás adatfelvétele lezárult, az eredmények kiértékelése folyamatban van. Az összefoglaló gyorsjelentés ezen a linken, az ELTE PPK Ember–Környezet Tranzakció Intézet kutatási jelentése innen érhető el. Köszönjük a beérkezett válaszokat!

A kutatás célja

A kutatás az Alapértékek Nonprofit Kft. szervezésében és a PontVelem Nonprofit Kft. (Fenntarthatósági Témahét szervezője) partnerségi együttműködésében valósul meg.

A kutatás támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (jogutódja Belügyminisztérium), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Kék Bolygó Alapítvány és az Összefogás az Alapjogokért Alapítvány.

További szakmai partnerek: Oktatási Hivatal, UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága.

A kutatás a diákok és tanárok fenntarthatóságról alkotott véleményét kívánja felmérni, kiemelt célcsoportja a 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás diákok illetve bármely általános- és középiskolában oktató pedagógus. A kutatás célja továbbá a Fenntarthatósági Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett tapasztalatainak felmérése is. A kutatás online kérdőívek segítségével zajlik.

A kutatási program 2022-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai Bizottságának 2022/199 számú etikai engedélye alapján valósul meg.

A kutatásban részt vevő szakmai szervezetek

Kutatásmódszertan

A kutatás 3 lépcsőben valósul meg

1. Diákoknak okostelefonról és egyéb digitális okoseszközről elérhető kérdőív segítségével

A kb. 15 perc kitöltési idővel kitölthető online kérdőív az alábbi témakörökre fókuszál:

  • környezeti attitűdök mérése,
  • milyen környezeti problémákat ismer,
  • milyen megoldásokat ismer a környezeti problémákra,
  • mit gondol a fenntarthatóságról,
  • jelenleg mit tesz és a jövőben mit tenne a fenntarthatóságért,
  • fenntartható divat,
  • milyen tapasztalatai voltak a diáknak a Témahéten.

A kérdőívben személyazonosításra nem alkalmas, alapvető demográfiai és szocioökonómiai adatok kerülnek bekérésre.

2. Tanároknak a Témahetet követően összeállított pedagógus-kérdőívvel

A maximum 10 perc kitöltési idővel kitölthető kérdőív kitöltése önkéntes és anonim.

3. Fókuszcsoportos kutatás középiskolai diákok körében

A Fenntarthatósági Témahéten résztvevő budapesti gimnáziumok 14 év feletti tanulói körében 4-8 fős csoportokban fókuszcsoportos kutatást végzünk az ELTE pszichológia BA és MA szakos hallgatók vezetésével, félig strukturált módon.

V4-es Fenntarthatósági Kutatás

A Visegrádi Csoport együttműködésének erősítése érdekében 2022 szeptemberében reprezentatív mintás kutatást végzünk Visegrádi országok 17 éves középiskolai tanulói körében a diákok fenntarthatóságról alkotott véleményének megismerésére. A kutatás szervezése jelenleg is zajlik.

Kutatási program 2021.

2021. április 19. és május 31. között volt elérhető a diákok online kérdőíve. Ezen időszakon belül összesen 31.788-an kezdték meg a kérdőív kitöltését. Az adattisztítás során leszűkítettük a mintát azok körére, akik végül az elemzés alapjául szolgáltak. A diákok környezeti attitűdjeit (világnézeteit) az Új Ökológiai Paradigma Skála gyermek változatának (New Ecological Paradigm Scale for Children; a továbbiakban rövidítve NEP skála) magyar adaptációjával vizsgáltuk. Az attitűdökön kívül a diákok környezettudatos cselekvéseinek és az azokra vonatkozó szándékaiknak felmérése is részét képezték a kutatásnak. A 2021-es évben újdonságként a diákkérdőívben a 10-14 éves és a 15-21 éves korosztályhoz egy-egy, a korosztálynak megfelelő tudásfelmérő teszt, ún. Tudásblokk tartozott. A tesztek kérdései kitérnek a természetismeret vagy a biológia órákon szerezhető, ökológiai témákkal kapcsolatos tudásanyagra, valamint a hétköznapi életben alkalmazható környezetvédő cselekedetek helyes alkalmazására is.

A tanárokat a Survio kérdőívkészítő program segítségével kérdeztük meg a 2021. Fenntarthatósági Témahét tapasztalatairól. A közel 500 beérkező válasz fontos információkkal szolgált a 2022. évi Témahét tervezésénél.

Az alábbi tanulmányok a 2021. évi kutatás fő eredményeit mutatják be.

A kutatási program 2021-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai Bizottságának 2021/192 számú etikai engedélye alapján zajlott.

Kutatási program 2020.

A kutatás hagyományteremtő szándékkal, 2020-ban kísérleti jelleggel valósult meg. A kutatás három fő részből állt: a diákok körében végzett online kérdőíves kutatásból, a diákokkal készült fókuszcsoportos interjúkból, és a tanárok körében végzett online kérdőíves kutatásból.

Az eredmények kiértékelése, publikálása

A kutatás adatait, az online kérdőívek és a fókuszcsoportos interjúk eredményeit a kutatásban résztvevő szakmai szervezetek dolgozták fel előre koordinált módon. A kutatási eredmények hazai és nemzetközi oktatásirányítási és tudományos fórumokon kerülnek publikálásra.

Az alábbi kutatási jelentések a 2020. évi kutatás fő eredményeit mutatják be.

Adatvédelem és kutatásetika

2020-ban a kutatás a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések maximális betartásával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai Bizottságának 2020/162. számú etikai engedélye alapján zajlott.